Evangelische gemeente DE ARK

Welkom

Wij zijn Christenen die dit wonder van een liefhebbende God graag met U willen delen. Een God die U zo lief heeft, dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus voor U en ons heeft gegeven als een betaal middel voor de fouten / zonden van het leven.

De Zoon van God heeft voor alle fouten / zonden betaald, door dat Hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven aan een kruis. Wanneer men gelooft dat Hij, Jezus Christus voor uw fouten / zonden van uw leven heeft betaald, gaat men een eeuwig leven in de Hemel tegemoet.

Wie zou dit niet willen?

Lees verder

Agenda

Aankomende activiteiten

Locatie

Contact

Evangelische gemeente DE ARK
Pickeplein 1
2202CK Noordwijk

071-3618671 of 071-3610879
info@dearknoordwijk.nl

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Johannes 3:16-17

© 2017 Gemeenschap van Christenen De Ark Noordwijk - Privacyverklaring
Webontwikkeling:
2nd Chapter