Evangelische gemeente DE ARK

Welkom

Zondag 22 Januari 10:00 : Live zondagdienst
Spreker: Arend en Jolinda van Dorp

Wij zijn een gemeenschap van Christenen die het wonder van een liefhebbende God graag met U willen delen. Een God die u en ons zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven als een betaalmiddel voor onze zonden (fouten).

De Zoon van God heeft voor alle zonden betaald, doordat Hij vrijwillig Zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Wanneer u gelooft dat Hij, Jezus Christus, voor de zonden van uw leven heeft betaald, gaat u een eeuwig leven in de hemel tegemoet.

Wie zou dit niet willen?!

Lees verder

Agenda

Aankomende activiteiten

Locatie

Contact

Evangelische gemeente DE ARK
Pickeplein 1
2202CK Noordwijk

071-3618671 of 071-3610879
info@dearknoordwijk.nl

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Johannes 3:16-17

© 2017 Gemeenschap van Christenen De Ark Noordwijk - Privacyverklaring
Webontwikkeling:
2nd Chapter